วิธีแสดงอาบัติ [มหาวิภังค์]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  26 ก.ย. 2552
หมายเลข  13720
อ่าน  12,348

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 710

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์   กระทำอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ไหว้เท้าแห่งภิกษุผู้แก่ทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประนมมือพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  อหํ  ภนฺเตอิตฺถนฺนามํ  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ตํ  ปฏิเทเสมิ  (ท่านเจ้าข้า ! กระผมต้องอาบัติมีชื่ออย่างนี้ ขอแสดงคืนอาบัตินั้น)    ภิกษุผู้แสดง อันภิกษุรับอาบัตินั้น พึงกล่าวว่า  ปสฺสสิ (เธอเห็นหรือ) ผู้แสดง: อาม  ปสฺสามิ (ขอรับ ! ผมเห็น) ผู้รับ:  อายตึ  สํวเรยฺยาสิ (เธอพึงสำรวมต่อไป)  ผู้แสดง:  สาธุ  สุฏฺฐุ สํวริสฺสามิ (ดีละ ผมจะสำรวมให้ดี)


Tag  สำรวม อาบัติ อุตราสงค์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
P.boon
วันที่ 20 ก.ย. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ