เหตุใกล้ให้สติเกิด 17 ประการ [พระอภิธัมมัตถสังคหะ]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  21 ก.ย. 2552
หมายเลข  13638
อ่าน  1,953

ในพระอภิธัมมัตถสังคหะกล่าวถึงเหตุใกล้ไว้ มี 17 ประการ

     (๑)  ความรู้ยิ่ง เช่น สติของบุคคลที่ระลึกชาติได้  พระพุทธองค์ระลึกชาติได้ไม่จำกัดชาติ จะระลึกได้ทุกชาติที่พระองค์ปรารถนา  สติของพระอานนท์จำพระสูตรที่พระพุทธจ้าตรัสไว้ได้หมด

     (๒) ทรัพย์  เป็นเหตุให้เจ้าของทรัพย์มีสติ คือ เมื่อมีทรัพย์มักจะเก็บรักษาไว้อย่างดี และจะระมัดระวังจดจำไว้ว่าตนเก็บทรัพย์ไว้ที่ใด

     (๓) สติเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต  เช่น  พระโสดาบันจะจำได้โดยแม่นยำถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือบุคคลที่ได้รับยศยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต

     (๔) สติเกิดขึ้น โดยระลึกถึงเหตุการณ์ที่ตนได้รับความสุขที่ประทับใจ  เมื่อนึกถึงก็จะจำเรื่องต่าง ๆ ได้

     (๕) สติเกิดขึ้น เนื่องจากความทุกข์ที่ได้รับเมื่อระลึกถึงก็จะจดจำได้

     (๖) สติเกิดขึ้น เพราะเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ตนเคยประสบ

     (๗) สติเกิดขึ้น เพราะเห็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับที่เคยประสบ

     (๘) สติเกิดขึ้น เพราะคำพูดของคนอื่น เช่น มีคนเตือนให้เก็บทรัพย์ที่ลืมไว้

     (๙) สติเกิดขึ้น  เพราะเห็นเครื่องหมายที่ตนทำไว้ เช่น เห็นหนังสือที่เขียนชื่อไว้ถูกลืมไว้

     (๑๐) สติเกิดขึ้น เพราะเห็นเรื่องราวต่าง ๆ หรือผลงาน  เช่น  เห็นพุทธประวัติ  ก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น

     (๑๑) สติเกิดขึ้น เพราะความจำได้ เช่น มีการนัดหมายไว้  เมื่อมองไปที่กระดานก็จำได้ว่าต้องไปตามที่ได้นัดไว้

     (๑๒) สติเกิดขึ้น เพราะการนับ เช่น การเจริญสติระลึกถึงพระพุทธคุณ  ก็ใช้นับลูกประคำเพื่อมิให้ลืม

     (๑๓) สติเกิดขึ้น เพราะการทรงจำเรื่องราวต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้าแล้วจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้

     (๑๕) สติเกิดขึ้น เพราะการบันทึกไว้ เมื่อดูบันทึกก็จำได้

     (๑๖) สติเกิดขึ้น เพราะทรัพย์ที่เก็บได้เช่นเห็นทรัพย์ก็นึกขึ้นได้ว่าได้เก็บทรัพย์ไว้

     (๑๗) สติเกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เคยพบเคยเห็นมาแล้ว เมื่อเห็นอีกครั้งก็ระลึกได้


Tag  ความรู้ยิ่ง พระพุทธคุณ พระโสดาบัน สติ เหตุใกล้

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 22 ก.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 15 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ