ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยคนคะ
 
peng
วันที่  15 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1344
อ่าน  466

ดิฉันได้ CD ธรรมะโดยท่านอาจารย์สุจินต์บรรยายจากพี่ที่ Office รู้สึกชอบมากค่ะ ตรงไปตรงมาดี แต่บางครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่อง ซึ่งดิฉันคิดว่าจะต้องฟังไปเรื่อยๆ เพื่อให้เข้าใจ และคิดตามไปด้วย ซึ่งเท่าที่ทราบ จะเน้นเรื่องปัญญากับสติไม่แน่ใจว่าที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปนี้ ถูกต้องหรือไม่ คือ การศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจะเกิดปัญญา บางครั้งดิฉันสวดมนต์ ดิฉันก็ไม่เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ ควรจะหาพจนานุกรมเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่าคะ หาได้ที่ไหนคะ บางครั้งสวดมนต์แล้วอยากจะเข้าใจความหมายคะ

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนค่ะ ถ้ามีคำพูดใดที่พูดไปแล้ว ไม่ค่อยดีหรือไม่งาม ก็กราบขออภัยด้วยค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มิ.ย. 2549

ขอยินดีต้อนรับผู้ใคร่ในธรรมทุกท่าน

สำหรับบทสวดมนต์แปลมีวางจำหน่ายตามร้านขายหนังสือธรรมะทั่วไป

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Niranya
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร คุณ peng ค่ะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงสวดพระปาติโมกข์ในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวม ในพระปาติ-โมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ * เมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่ จิตของเราจักไม่เดือดร้อน.อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 17 มิ.ย. 2549
การฟังแต่ละครั้งก็จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น ปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับจนกว่าจะเป็นสติปัฏฐานซึ่งไม่ใช่เราจะไปทำ แต่เพราะปัญญามีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้น ก็เป็นปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสังขารขันธ์ ที่จะทำให้สติอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้น เป็นสติปัฏฐาน
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ