ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยคนคะ
 
peng
วันที่  15 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1344
อ่าน  428

ดิฉันได้ CD ธรรมะโดยท่านอาจารย์สุจินต์บรรยายจากพี่ที่ Office  รู้สึกชอบมากค่ะ ตรงไปตรงมาดี  แต่บางครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่อง   ซึ่งดิฉันคิดว่าจะต้องฟังไปเรื่อยๆ เพื่อให้เข้าใจ  และคิดตามไปด้วย   ซึ่งเท่าที่ทราบ จะเน้นเรื่องปัญญากับสติไม่แน่ใจว่าที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปนี้  ถูกต้องหรือไม่ คือ การศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจะเกิดปัญญา  บางครั้งดิฉันสวดมนต์   ดิฉันก็ไม่เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์  ควรจะหาพจนานุกรมเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่าคะ หาได้ที่ไหนคะ บางครั้งสวดมนต์แล้วอยากจะเข้าใจความหมายคะ

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนค่ะ ถ้ามีคำพูดใดที่พูดไปแล้ว ไม่ค่อยดีหรือไม่งาม ก็กราบขออภัยด้วยค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มิ.ย. 2549

ขอยินดีต้อนรับผู้ใคร่ในธรรมทุกท่าน 

สำหรับบทสวดมนต์แปลมีวางจำหน่ายตามร้านขายหนังสือธรรมะทั่วไป

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Niranya
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร คุณ peng ค่ะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ได้ยินว่า ณ ที่นั้น  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี  ทรงสวดพระปาติโมกข์ในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังนี้  ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า   พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย   การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  การไม่กล่าวร้าย ๑  การไม่ทำร้าย ๑   ความสำรวม ในพระปาติ-โมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑  หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ* เมื่อกายของเราเดือดร้อนอยู่ จิตของเราจักไม่เดือดร้อน.อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 17 มิ.ย. 2549
การฟังแต่ละครั้งก็จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น   ปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับจนกว่าจะเป็นสติปัฏฐานซึ่งไม่ใช่เราจะไปทำ แต่เพราะปัญญามีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ  เพราะฉะนั้น ก็เป็นปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสังขารขันธ์ ที่จะทำให้สติอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้น เป็นสติปัฏฐาน
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ