ประสบการณ์ทางธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  14 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1340
อ่าน  1,448

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยศรัทธาและการเห็นประโยชน์ของพระธรรม ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ทางธรรมอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่ประสบ  ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนโดยไม่ได้ต่อเติมให้เกิดความน่าสนใจหรือตื่นเต้น นับเป็นประสบการณ์ที่เรียบง่าย แต่แสดงถึงการแสวงหาจนกระทั่งได้พบพระธรรม คำตอบความจริงของชีวิตซึ่งเป็นเสมือนแผ่นที่นำทางระยะยาวที่ต้องดำเนินไปในสังสารวัฏ

จารุพรรณ เพ็งศรีทองพฤษภาคม ๒๕๔๙

 บ้านธัมมะขออนุโมทนา  ในกุศลของ คุณจารุพรรณ  เพ็งศรีทอง  ที่ได้บำเพ็ญมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ถึงแม้ท่านจะป่วยหนัก แต่ก็มีความอดทนเขียนต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้จนเสร็จก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไม่นาน


  ความคิดเห็น 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 14 มิ.ย. 2549

ขอเขิญท่านอ่านหนังสือเล่มนี้  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากอีกเล่มหนึ่ง ...ดาวน์โหลด ประสบการณ์ทางธรรม   โดย  จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 15 มิ.ย. 2549

พี่จารุพรรณ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้  มีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตเป็นกรรมการ และเลขานุการ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  แต่ ไม่ให้ใช้ อักษรย่อ  " รศ."   นำหน้าชื่อของท่าน คงให้ใช้ คำนำหน้าชื่อของท่าน ว่า  " น.ส."  เท่านั้น  เป็นผู้ที่สนใจฟังพระธรรมมานาน ตั้งแต่ก่อนสมัยที่ท่านอาจารย์สุจินต์ยังบรรยายอยู่ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู  ทุกวันอาทิตย์ 

(ท่านอาจารย์ บรรยายที่วัดบวรฯ  ในวันอาทิตย์  ตั้งแต่  2519  ถึง  2535)

เป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการตั้งกลุ่มสนทนาธรรมกันในวันเสาร์ที่วิหารรังสี  วัดบวรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์  ต่อผู้สนใจใคร่ในธรรม โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อสงสัย  หรือข้อสนใจเพิ่มเติมจากการฟังธรรมในวันอาทิตย์ที่บรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์  ก็สามารถนำมาร่วมสนทนาธรรมกันได้ในวันเสาร์  ที่วิหารรังสี นี้ 
จึงขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลกรรม  ที่พี่จารุพรรณได้กระทำมาจวบจนสิ้นชีวิต  ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

ดิฉันก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้จักคุณจารุวรรณ เพ็งศรีทอง มาเป็นเวลานานพอสมควร เพราะบ้านเคยอยู่ติดกันที่เทเวศน์  เคยเล่น scrabble ด้วยกันยามว่างเป็นประ-จำ  (ดิฉันจะเป็นผู้แพ้อยู่เสมอ   เพราะพี่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่ม.รามคำแหง) นอกจากนี้ดิฉันก็เคยอยู่ในกลุ่มสนทนาธรรมวันเสาร์ที่วิหารรังสี วัดบวรฯ อยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งย้ายบ้านมาอยู่ที่สุขุมวิท 71 ต่อมาในภายหลัง ได้ทราบว่าพี่ป่วยเป็นมะเร็งระยะขั้นที่ 3  ซึ่งตอนนั้นพอได้รับทราบ ก็ได้รีบไปเยี่ยมพี่เค้าด้วยความเป็นห่วง   ยอมรับว่าหวั่นไหวมาก จนกระทั่งต้องร้องไห้ออกมา เพราะเราเคยสนิทกัน  แต่เชื่อไหมคะว่า พี่ไม่เคยบ่น หรือว่าท้อแท้กับโรคที่พี่เค้าเป็นเลย   เราสนทนาธรรมกันในหลายๆ หัวข้อ   พี่มีความมั่นคงในพระธรรมเป็นอย่างมาก   ทุกอย่างเป็นไปตามปรกติ  กลายเป็นว่าพี่กลับทำให้ดิฉันสบายใจและสนุกสนานไปกับพี่เค้าด้วย   โดยที่ไม่เป็นกังวลกับโรคร้ายนี้ใดๆ เลย  พี่เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมมาเป็นเวลานาน ดังนั้นความเข้าใจและความมั่นคงในพระธรรมจึงทำให้พี่ไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้น   จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของภพนี้

ขอกราบอนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลและกุศลกรรมที่สำเร็จแล้วของพี่ในทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
medulla
วันที่ 29 ธ.ค. 2549
สาธุ  ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 6 มิ.ย. 2557

   ได้อ่านหนังสือประสบการณ์ทางธรรม ที่เขียนโดย รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

ได้ประโยชน์มาก

  ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ ในพระพุทธศาสนา

เชื่อว่าเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านรู้แจ้งเห็นธรรมตามที่ท่านปราถนาในภพต่อๆ ไป

   

กราบอนุโมทนาด้วยความระลึกคุณความดีของท่าน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ