พระราชกุมารทั้งสองถูกรากษสจับไว้
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 ส.ค. 2552
หมายเลข  13083
อ่าน  1,139

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ -หน้าที่107
พระราชกุมารทั้งสองถูกรากษสจับไว้
ในกาลที่พระราชกุมารเหล่านั้น เข้าไปสู่หิมวันตประเทศ พระ-โพธิสัตว์เสด็จแยกออกจากทาง นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วตรัส กะสุริยกุมารว่า "แน่ะพ่อเจ้าจงไปสู่สระนั่น อาบน้ำและดื่มน้ำแล้ว จงเอาใบบัวนำน้ำมาเพื่อพี่ทั้งสองบ้าง." ก็สระนั้น เป็นสระที่รากษสน้ำ (๑) ตนหนึ่งได้จากสำนักแห่งท้าวเวสวัณ. ก็ท้าวเวสวัณรับสั่งกะรากษสน้ำนั้นว่า"เว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้น ชนเหล่าอื่นลงสู่สระนี้, เจ้าย่อมได้เพื่อเคี้ยวกินชนเหล่านั้น." ตั้งแต่นั้นมา รากษสน้ำนั้นถามเทวธรรมกะคนผู้ลงแล้ว ๆ ลงสู่สระนั้น  ย่อมเคี้ยวกินคนผู้ไม่รู้อยู่. ฝ่ายสุริยกุมาร มิทันพิจารณาสระนั้น ลงไป, และถูกรากษสนั้นถามว่า"ท่านรู้เทวธรรมหรือ?" ก็ตอบว่า "พระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรม." ลำดับนั้น  รากษสกล่าวกะสุริยกุมารนั้นว่า "ท่านไม่รู้เทวธรรม." แล้วก็ฉุด ลงน้ำไปพักไว้ในภพของตน. ส่วนพระโพธิสัตว์  เห็นสุริยกุมารนั้นช้าอยู่ จึงส่งจันทกุมารไปแม้จันทกุมารนั้น ถูกรากษสนั้นถามว่า "ท่านรู้เทวธรรมหรือ?" ก็ตอบว่า"ทิศ ๔ ชื่อว่า  เทวธรรม," รากษสน้ำก็ฉุดแม้จันทกุมารนั้นลงน้ำไปพักไว้ อย่างนั้นเหมือนกัน.

พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากษส

     พระโพธิสัตว์แม้เมื่อจันทกุมารนั้นช้าอยู่ จึงคิดว่า "อันตรายจะพึงมี"ดังนี้แล้ว จึงไปเอง เห็นรอย (เท้า) ลงแห่งกุมารแม้ทั้งสองแล้วก็ทราบว่า "สระนี้มีรากษสรักษา" จึงสอดพระขรรค์ไว้ ถือธนูได้ยืนแล้ว. รากษสเห็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ลง (สู่สระ) จึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่า มากล่าวปราศรัยว่า"ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ท่านเดินทางอ่อนเพลีย ทำไมจึงไม่ลงสู่สระนี้

     อาบน้ำ, ดื่มน้ำ, เคี้ยวกินเหง้าบัว ประดับดอกไม้แล้ว จึงไปเปล่า ?" พระโพธิสัตว์พอเห็นบุรุษนั้นก็ทราบได้ว่า "ผู้นี้เป็นยักษ์" จึงกล่าวว่า"ท่านจับเอาน้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าไว้หรือ ?"

     ยักษ์. เออ ข้าพเจ้าจับไว้. โพธิสัตว์. จับไว้ทำไม ? ยักษ์. ข้าพเจ้าย่อมได้ (เพื่อกิน) ผู้ลงสู่สระนี้. ฯ ลฯ (๑) ปทานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๗๐ ว่า รากษส (รากสด) ยักษ์ผีเสื้อน้ำ เป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลว มีนิสัยดุร้าย ชอบเที่ยวตามป่า ทำลายพิธีและคน.


Tag  รากษส

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ