รบกวนสอบถามครับ
 
laksi1980
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12595
อ่าน  401

  รบกวนสอบถามท่านวิทยากรหรือสมาชิกมูลนิธิเพื่อความกระจ่างดังนี้นะครับ

มีคำถามมาเรื่อยๆ นะครับ หวังว่าคงไม่รำคาญ  กำลังเริ่มศึกษาและไม่เข้าใจหลายอย่าง

1. สรณคมณ์ ขอช่วยอธิบายอย่างละเอียดถึงคำนี้ทีครับ

2. การเพ่งโทษกับการตักเตือน ต่างกันอย่างไรครับ  บางทีการเตือนใครดีๆ หวังให้เขา

ได้ดี แต่ก็ถูกตอบกลับมาว่าเป็นการยุ่งเรื่องคนอื่น เลยสงสัยว่าจะแยกอย่างไร

3. พี่คนนึงชอบดุผมว่า ศึกษาธรรมะแต่ทำไมยังโกรธอยู่  เลยอยากทราบว่า โทสะ จะ

ลดลงด้วยสาเหตุอะไรครับ  จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องฝึกสมถภาวนา   (เพราะได้ยินพี่อีก

คนบอกว่าเจริญสมถภาวนาแล้วจะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น)

4. อนาคตมีกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าครับ ทำไมมีเรื่องในพระสูตรที่มีพระสาวกหรือผู้ทรง

ฌานบางท่าน เห็นอนาคตหรือล่วงรู้อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ 

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

๑.รายละเอียดขอเชิญคลิกอ่านที่   การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง. 

 โดยอาการมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นเบื้องหน้า

  การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ! ๒.การตักเตือน ส่วนใหญ่หมายถึงกุศลจิตที่เกิดขึ้นด้วยความหวังดี ปรารถนาดีใคร่จะช่วยเหลือ เมตตาจิต  อนุเคราะห์  การเพ่งโทษส่วนใหญ่จะหมายถึงอกุศลจิตมุ่งจะเพ่งโทษ คือความไม่ดีของผู้อื่น ติเตียนอย่างเดียว๓.อกุศลธรรมทุกประเภทจะค่อยๆ ลดและหมดไปด้วยปัญญา  และในพระสูตรทรงแสดงธรรมที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับโทสะ คือ เมตตา ผู้ที่เจริญเมตตาจนมีกำลังมากย่อมระงับหรือข่มโทสะได้ แต่จะดับได้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยด้วยปัญญาระดับอนาคามี๔.อนาคตหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่มีใครกำหนดไว้ แต่ผู้ที่มีอนาคตังสญาณ ท่านสามารถหยั่งรู้ความเป็นไปเหล่านั้นได้ด้วยญาณนั้นครับ  

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 8 มิ.ย. 2552
"อนาคตหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่มีใครกำหนดไว้"ขออนุโมทนาค่ะุ


 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pramook
วันที่ 8 มิ.ย. 2552
prachern.s กล่าวไว้ดีแล้ว
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ