อดทนเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่อดทนเพื่อได้อะไร
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  31 พ.ค. 2552
หมายเลข  12537
อ่าน  788

  พระธรรมเป็นของยาก ละเอียดและลึกซึ้ง  จึงต้องอดทนฟังจนกว่าจะเข้าใจ

ปัญญาต้องคู่กับขันติ  อดทนฟังและพิจารณาพระธรรมจนเป็นความเข้าใจของตนจริงๆ   อดทนเพื่อเข้าใจ  ไม่ใช่อดทนเพื่อได้อะไร เพราะเพื่อจะได้อะไรนั้น

เป็นความต้องการ  เป็นโลภะ  เป็นอกุศลจิต  ซึ่งอกุศลจิตกั้นไม่ให้เข้าใจความ

จริงของสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ที่กำลังปรากฎขณะนี้ได้เลย

...ขออนุโมทนาค่ะ...


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 31 พ.ค. 2552

ขันตี ปรมัง ตโป ตีติกขา

 ขันติ เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง  

พระพุทธพจน์

............................

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปริศนา
วันที่ 31 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อภิรดี
วันที่ 2 ก.ย. 2552
ยิ่งอ่านยิ่งยาก ยิ่งฟังยิ่งห่างไกล
 
  ความคิดเห็น 6  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 5 ก.ย. 2552

...ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ตะวัน
วันที่ 6 ก.พ. 2553

ความชอบ เป็นโลภะ

ความโกรธ เป็นโมหะ

ความอดทนอดกลั้นเป็นตบะที่สมควรประพฤติครับ

 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ก.พ. 2553

เรียนความเห็นที่ 7

ความชอบ ความติดข้อง เป็น โลภะ

ความโกรธ ความขุ่นใจ เป็นโทสะ

ความหลง ความไม่รู้ เป็น โมหะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ