การรู้ปรมัตถธรรม
 
Sam
วันที่  1 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12545
อ่าน  506

ผมเข้าใจว่าปรมัตถธรรมนั้น เป็นอารมณ์ของกุศลจิตก็ได้ อกุศลจิตก็ได้  วิบากจิตก็ได้  และกิริยาจิตก็ได้ และสำหรับการเจริญสติปัฏฐานนั้นก็มีปรมัตถธรรมเท่านั้นที่เป็นอารมณ์

ขออนุญาตเรียนถามครับว่า

๑. การรู้ปรมัตถธรรมของสติปัฏฐาน  แตกต่างจากการรู้ปรมัตถธรรมของกุศลจิตอื่นๆ   และการรู้ปรมัตถธรรมของอกุศลจิตอย่างไรครับ 

๒. การรู้ปรมัตถธรรมของอกุศลจิตและกุศลจิตที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน เป็นการรู้"ลักษณะ"ของปรมัตถธรรมหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 มิ.ย. 2552
การรู้อารมณ์ของจิตทุกประเภทเป็นอย่างเดียวกัน และอารมณ์ก็เหมือนกัน แต่ขณะที่เป็นสติปัฏฐานมีสติและสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วย  เป็นการรู้ที่ต่างจากอกุศลรู้  เพราะอกุศลรู้แบบติดข้อง ยึดถือ ลุ่มหลง ไม่สงบ รู้ไม่ตามเป็นจริง  ส่วนสติปัฏฐานเริ่มรู้ตามเป็นจริง สงบไม่ยึดถือติดข้อง... การรู้จึงต่างกันอย่างนี้ครับ 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

อ้างอิงจาก : หัวข้อ 12545 ความคิดเห็นที่ 1 โดย prachern.s การรู้อารมณ์ของจิตทุกประเภทเป็นอย่างเดียวกัน และอารมณ์ก็เหมือนกัน แต่ขณะที่เป็นสติปัฏฐานมีสติและสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วย  เป็นการรู้ที่ต่างจากอกุศลรู้  เพราะอกุศลรู้แบบติดข้อง ยึดถือ ลุ่มหลง ไม่สงบ รู้ไม่ตามเป็นจริง  ส่วนสติปัฏฐานเริ่มรู้ตามเป็นจริง สงบไม่ยึดถือติดข้อง... การรู้จึงต่างกันอย่างนี้ครับ 


ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมจากประเด็นนี้นะค่ะท่านอาจารย์ประเชิญ หมายความว่า
ต่างกัน ตรงที่จิตเป็นกุศล  เพราะ  มีสติสัมปชัญญะและจิตเป็นอกุศล  เพราะ ขาดสติสัมปชัญญะ
นัยที่กล่าวนี้ เป็น สติ ขั้น วิปัสสนาภาวนา เท่านั้น.
เข้าใจอย่างนี้....ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไรคะ.?
คือ ที่ถามอย่างนี้ เพราะเข้าใจว่าสติขั้นทาน สติขั้นศีล  ก็เป็นกุศลจิต ไม่ใช่ อกุศลจิตแต่ยังมี "ตัวเรา" ที่ให้ทาน รักษาศีล จึงดับทุกข์ไม่ได้แต่จากการศึกษา...สมถภาวนา ก็ต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำไมจึงดับทุกข์ไม่ได้ล่ะคะ.?
...............ขออนุโมทนาในความกรุณาค่ะ..............

 
  ความคิดเห็น 3  
 
prachern.s
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ถูกต้องครับ โดยตรงแล้วต้องเป็นสติสัมปชัญญะขั้นวิปัสสนาภาวนา แต่

สติสัมปชัญญะขั้นสมถภาวนาของมีปกติผู้เจริญสติปัฏฐานก็อุปการะแก่สติ

สัมปชัญญะขั้นวิปัสสนาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านจึงแสดง

การเจริญสมถภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของทางแห่งความบริสุทธิ์ และในจรณะ ๑๕

กุศลฌานทั้งหลายก็เป็นจรณะ คือเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานของพระอริยะครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Sam
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ขอขอบคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
michii
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ