การสนับสนุนศาสนาอื่น
 
sirijata
วันที่  1 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12548
อ่าน  558

การสนับสนุนศาสนาอื่น หรือบำรุงนอกศาสนา หมายความว่าอย่างไรคะ  ยกตัวอย่าง การใส่เครื่องประดับเป็นสัญญลักษณ์ศาสนาอื่น เช่น ห้อยคอเป็นจี้รูปไม้กางเขน หรือใส่เสื้อยืดมีรูปไม้กางเขน เป็นต้น ถือว่าอยู่ในกรณีดังกล่าวหรือไม่ และถ้าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จัดว่าอยู่ในกรณีนี้เช่นกัน หรือไม่

ขอความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

การสนับสนุนศาสนาอื่น หรือบำรุงนอกศาสนา  หมายถึงการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการเผยแพร่ความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง  ถ้าตามตัวอย่างที่ท่านยกมา เพียงใส่เครื่องประดับที่เห็นว่าสวยดี โดยไม่ได้คิดอะไร ก็ไม่น่าจะเข้าข่าย แต่ถ้าทั้งๆ รู้ว่าเป็นสัญญลักษณ์อะไร แล้วช่วยสนับสนุนด้วยการซื้อด้วยการประดับเป็นต้น ก็เข้าข่ายสนับสนุนครับ  ...

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่   การแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
sirijata
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ขอบพระคุณค่ะ และขอเรียนถามเพิ่มเติม  หลังจากคลิกอ่านเพิ่มเติมที่   การแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา แล้ว เพื่อความกระจ่างค่ะ

๑. ธรรม ๗ ประการ ใน หานิสูตร ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก หมายความว่า  ถ้าทำข้อใดข้อหนึ่ง หรือบางข้อ หรือทุกข้อ จะยังผลให้บรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรม ได้ยากตามลำดับ ใช่หรือไม่คะ

๒. ทำสักการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนา  คำว่า "ทำสักการะก่อน" หมายความว่าอย่างไรคะ  ยกตัวอย่างเช่น เข้าวัดจะไปกราบพระ แต่เจอศาลพระพิฆเนศก่อน ก็ไหว้ก่อน ด้วยความเคารพเสมือนญาติผู้ใหญ่ แบบนี้ไม่จัดอยู่ในข้อนี้ ใช่ไหมคะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
คุณ
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prachern.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

เรียนความเห็นที่ ๓ ครับ

๑.ในหานิสูตร ทั้ง ๗ ข้อเกี่ยวเนื่องกันอยู่ และในสมัยครั้งพุทธกาลก็ชัดเจนอยู่

๒.หมายถึงเห็นว่าเขตบุญภายนอกดีกว่า จึงทำสักการะก่อน ประมาณนั้นครับ
 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
sirijata
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขอบพระคุณค่ะ  และขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านค่ะ

ได้ไปอ่านหานิสูตร และสูตรอื่นๆ ที่ทรงแสดงแบบ ธรรม ๗ ประการ โดยนัยต่างๆ ซึ่งจะทำให้ถึงความเสื่อมในพระสัทธรรมแล้วค่ะ ก็คิดว่าถ้าเราพยายามเจริญกุศลกรรมบถ ๑๐เป็นนิจ คงไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม   แต่การที่เราจะทำความเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกรรม)ก็เป็นเรื่องยาก   คงต้องศึกษาพระไตรปิฎกและฟัง/อ่านคำสอนของท่านอาจารย์สุจินต์และคณะวิทยากรและสมาชิกบ้านธัมมะ หลายๆ ตลบ หลายๆ รอบค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ