สมาบัติ ๓ -- ๒. ผลสมาบัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 เม.ย. 2552
หมายเลข  11932
อ่าน  2,404

 

 

 สมาบัติ ๓

     พระอริยบุคคผู้เป็นเจโตวิมุตตินั้น สามารถเข้า ผลสมาบัติ คือ โลกุตตร-ปฐมฌานผลจิต หรือโลกุตตรทุติยฌานผลจิต หรือโลกุตตรตติยฌานผลจิตหรือโลกุตตรจตุตถฌานผลจิต หรือโลกุตตรปัญจมฌานผลจิต  เกิดขึ้น  มีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเวลาที่กำหนดไว้ในวันหนึ่งๆ โดยไม่มีภวังคจิตเกิดคั่นเลย  ผลสมาบัติ เป็นการเข้าถึงโลกุตตรฌาน  ตามลำดับขั้นของโลกุตตรผลจิตซึ่งเกิดพร้อมด้วยองค์ของฌานนั้นๆ ขณะที่ผลสมาบัติวิถีจะเกิดนั้น กามาวจรจิตที่เกิดก่อนไม่ชื่อว่า บริกัมม์ และอุปจาร แต่เป็นอนุโลมทั้ง ๓ ขณะ  เพราะอนุโลมต่อการที่โลกุตตรผลจิตซึ่งเคยเกิดแล้ว   จะเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อีก ตามขั้นของโลกุตตรฌาน  ต่างกับบริกัมม์ อุปจาร อนุโลม ในมัคควิถี  ซึ่งมัคคจิตจะเกิดขึ้นเพื่อดับกิเลสเป็นสมุจเฉท  ขณะที่ผลจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเวลาที่กำหนดไว้ในวันหนึ่งๆ นั้น เป็นผลสมาบัติ 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 28 มิ.ย. 2555 01:12 น.

กราบขอบพระคุณบ้านธัมมะอย่างสูงยิ่งครับ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 24 ม.ค. 2560 08:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ