การบูชาอันเลิศ
 
พุทธรักษา
วันที่  2 เม.ย. 2552
หมายเลข  11867
อ่าน  1,561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในการที่ท่านจะแสดงความนอบน้อม ต่อพระผู้มีพระภาคมีข้อความที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก สั้นๆ หลายประการที่แสดงให้เห็นว่า

การประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรม ที่ทรงแสดงไว้เป็นการแสดงความนอบน้อมอย่างสูง เช่น

ใน อังคุตรนิกาย ตติยปัณณาสก์ ข้อ ๔๐๑ มีข้อความว่า

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้ ๒ อย่าง เป็นไฉน คือ

อามิสบูชา ๑ ธรรมบูชา ๑

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้แล.

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้แล

ธรรมบูชา เป็นเลิศ


ท่านผู้ฟัง ก็คงจะเคยบูชา ด้วยอามิสบูชา มามาก เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น

การบูชาด้วยธรรม คือ การประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง นั้น คือ ธรรมบูชา ซึ่ง เป็นเลิศที่สุด เพราะฉะนั้น ถ้าขณะใด ที่ใคร่จะได้บูชา ในพระคุณ ของพระรัตนตรัยสามารถที่จะกระทำได้ทันที

สำหรับ ผู้ที่เข้าใจเรื่อง การอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ย่อมระลึกรู้ ลักษณะ ของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏ ในขณะนั้นได้ ทันทีขณะนั้น เป็น ธรรมบูชา เพราะว่า พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงหวังที่จะได้รับ อามิสบูชาแต่พระธรรม ที่ทรงแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัท ทั้งหลายได้ประพฤติ ปฏิบัติตาม

เพราะฉะนั้น การบูชา ที่เลิศที่สุด คือการระลึกรู้ ลักษณะ ของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏซึ่ง หมายถึง การเจริญสติปัฏฐานและเป็น ธรรมบูชา

แนวทางเจริญวิปัสสนาครั้งที่ ๖๐๓ บรรยาย โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ถอดเทป โดย คุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

บูชาสูงสุดในการปฏิบัติ คือ การอบรมเจริญปัญญา

ขออนุโมทนาในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
choonj
วันที่ 3 เม.ย. 2552

ธรรมบูชาคือการบูชาสูงสุด การเจริญธรรมก็คือการเจริญปัญญา ปัญญาจำปรารถนาด้วยประการทั้งปวง มีปัญญาการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีก็มีได้ไม่เดือดร้อน แถมยังเป็นการบูชาสูงสุดด้วย ประโยชน์ที่ได้นั้นหาที่เปรียบไม่ได้ จึงควรศึกษาธรรมให้เข้าใจไม่ใช่เรา ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ING
วันที่ 3 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนา และขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณานำพระธรรมอันประเสริฐสุด มาแสดง..... เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของ ที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น.....ไว้อย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 3 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คุณ
วันที่ 3 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
petcharath
วันที่ 5 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
oil
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nida
วันที่ 8 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ