อภัยทาน
 
Sommaart
วันที่  1 เม.ย. 2552
หมายเลข  11855
อ่าน  2,011

คำว่า อภัยทาน หมายถึงอะไร และทำอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 เม.ย. 2552

คำว่า อภัยทาน หมายถึงการให้ความไม่มีภัย ในบางแห่งหมายเอากุศลศีล คือการงดเว้นจากกายทุจริต วจีทุจริต หรือศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น แต่ในบางแห่งหมายเอา การไม่ถือโทษโกรธเขา ในเมื่อเขาทำสิ่งอันไม่สมควรแก่เรา ดังข้อความจากอรรถกถาบางตอน ดังนี้

ถามว่า ทำอย่างไร. 

ตอบว่า ทำด้วยทาน. เพราะว่า ทานคนนอกนี้ ทำได้ง่าย เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวอย่างนี้. อีกอย่างหนึ่ง ด้วยบทว่า ทาเนน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส หมายเอาอภัยทานด้วย. ไม่ใช่ตรัสอามิสทานเท่านั้น เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ทรงสงเคราะห์เอาศีลเข้าไว้ด้วย.

จาก อ.จวมานสูตร บทว่า สญฺญเมน ได้แก่ 

การสำรวมกายเป็นต้น . จริงอยู่ เมื่อสำรวม ไม่เบียดเบียนใครๆ ด้วยกายทุจริตเป็นต้น ให้อภัยทาน ชื่อว่า ย่อมผูกมิตรไว้ได้ เพราะเป็นที่รักและเป็นที่พอใจ.

ข้อความตอนหนึ่งจากอรรถกถาสีลวเถรคาถา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
hadezz
วันที่ 1 เม.ย. 2552

  ขออนุโมทนาค่ะ   

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เบน
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาสำหรับหัวข้อนี้จริงๆ  

คำว่า อภัยทาน นี้ พูดง่าย อ่านแล้วดูเหมือนเข้าใจแล้วนะ แต่เวลามีเหตุการณ์จริงๆ ให้พิสูจน์ ดูเหมือนที่ได้ยินได้ฟังมานั้น ไม่รู้หายไปไหนหมด มืดสนิทด้วยอวิชชาจริงๆ สะบักสะบอมกับคำพูดกริยาอาการของผู้อื่นไม่น้อยทีเดียว ในทางตรงกันข้าม ก็สงสารผู้อื่นที่สะบักสะบอมกับคำพูดและการกระทำของเราเองด้วยเหมือนกัน ทำให้นึกถึงขอทานที่อินเดีย ไปเห็นมา เพิ่งมาเข้าใจว่า ปีศาจคลุกฝุ่นหมายถึงอย่างไร เวลาไปอินเดียกลัวทั้งฝุ่นทั้งกลิ่น กลับมาบ้านดีใจว่าไม่น่ากลัวอย่างอินเดีย แต่ที่ไหนได้ ... พอกัน ... อกุศลจิตเพื่อนสนิทตามมาแจมยิ่งกว่าปีศาจคลุกฝุ่นเสียอีก นั่งไปก็ บ่นไป ... คิดไป ... นึกถึงคำพูดของท่านผู้หนึ่ง

ทาน คือ การให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่น ชนะผู้อื่นเป็นล้านคนไม่เท่าชนะใจตัวเอง เออ ... รู้ตัวหรือเปล่า ทุกข์เพราะคิดนะ เธอ ... กำลังอยู่ในโลกนิมิตและอนุพยัญชนะ ... แล้วย้อนถามตัวเองว่า พอจะรู้จัก คำว่า อภัยทาน บ้างหรือยัง

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 1 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 เม.ย. 2552

พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีแต่ให้ค่อยๆ ขัดเกลากิเลส

เพิ่งจะทราบความละเอียดของคำว่า อภัยทาน ซึ่งหมายเอากุศลศีล คือ การงดเว้นจากกาย

ทุจริต วจีทุจริต หรือศีล ๕ ศีล ๘ การสำรวม ไม่เบียดเบียนใครๆ ด้วยกายทุจริตเป็นต้น 

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
saifon.p
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pornpaon
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
choonj
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ทาน คือการให้ที่ไม่มีภัย ถ้าไม่มีการสั่งสมการให้ การให้ก็เกิดไม่ได้ ทั้งๆ ที่อยากให้ก็ให้ไม่ได้ จะมีมารมาขัดขวางการให้นั้น

การให้ จึงเป็นเรื่องของการสั่งสม ผมเคยเห็นผู้ที่สั่งสมการให้จนมีกำลังมาก มีเมื่อไรก็ให้เมื่อนั้น มันแปลกอยู่นะ ยิ่งให้มากเท่าไรก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓
- หน้าที่ 621
   
ส่วนอภัยทาน พึงทราบโดยความป้องกันจากภัย ที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย จากพระราชา โจร ไฟ น้ำ ศัตรู สัตว์ร้ายมีราชสีห์ เสือโคร่ง เป็นต้น.

อภัยทาน คือ การให้ความไม่มีภัย ภัยที่เกิดจากบุคคลอื่น สัตว์อื่น สัตว์ทั้งหลายรักชีวิตจึงให้ความไม่มีภัยโดยไม่เบียดเบียน ฆ่าสัตว์อื่น สัตว์อื่นรักสิ่งที่มีของตนเอง ให้ความไม่มีภัยโดยไม่ลักสิ่งของของบุคคลอื่น เป็นต้น ผู้ที่ขัดเกลากิเลสของตนเอง ย่อมเป็นผู้ให้ความไม่มีภัยกับบุคคลอื่นมากขึ้น ภัยจึงเกิดจากกิเลส ไม่มีภัยอีกเลยต่อตนเองและบุคคลอื่น คือ การดับกิเลสหมดครับ ก็ด้วยการอบรมปัญญา รู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้ครับ

ขออนุโมทนา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 12  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 13  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 เม.ย. 2552

อภัยทานมีแสดงไว้ในพระไตรปิฎก เช่น พระราชานอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง งูกำลังจะมากัดพระราชา เทวดาต้องการมาช่วยชีวิตพระราชา จึงปลอมตัวมาเป็นกระแต มาร้องอยู่ที่ใกล้หูของพระราชา พระราชาจึงตื่นพระบรรทม จึงเห็นงูและก็หนีจากงูไปได้ ตั้งแต่นั้นมา พระราชาก็ให้พระราชทานอภัยทาน คือให้ชีวิตกับกระแตในบริเวณนั้นทั้งหมดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
petcharath
วันที่ 5 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
edu
วันที่ 25 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
  ความคิดเห็น 17  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 11 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 20 มี.ค. 2558

สาธุ ขออนุโมทนาฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ