พระปัจเจกพุทธเจ้า
 
ธีรวุฒิ
วันที่  1 เม.ย. 2552
หมายเลข  11858
อ่าน  878

เรียนถามเกี่ยวกับ  พระปัจเจกพุทธเจ้า  ว่า  ท่านไม่เคยฟังพระธรรมมาก่อนเลยหรือครับ  ก่อนที่จะตรัสรู้?   ถ้าอย่างนั้น  ท่านตรัสรู้ความจริงได้อย่างไรครับ? 


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ชาติสุดท้ายท่านไม่เคยฟังพระธรรมมาก่อน แต่ในชาติก่อนต้องฟัง  ถ้าไม่ฟังชาติสุดท้ายก็บรรลุไม่ได้ การบรรลุธรรมในชาติสุดท้ายเพราะปัญญาบารมีที่ท่านสะสมมานานครับ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..

ปัจเจกพุทธเจ้า ปัจเจกพระพุทธเจ้า 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
opanayigo
วันที่ 2 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 ข้าวสาลีจะออกรวงข้าวโดยช่วงเวลาตอนปลูกไม่ได้  แต่ต้องอาศัยระยะเวลาและรดน้ำ

บำรุงรักษา เมื่อถึงเวลาย่อมออกรวงตามกำหนด ฉันใด การดับกิเลสก็เช่นกันต้องอาศัย

ระยะเวลาและต้องมีเหตุในอดีตคือการฟังธรรม  อบรมปัญญาในสมัยพระพุทธเจ้าองค์

ก่อนๆ ครับ  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม  คือ   พระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระสาวกจะต้องอบรมปัญญา การฟังธรรมในอดีตมาก่อนทั้งนั้น แต่แตกต่างที่ว่าใน

ชาติสุดท้ายที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์   พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ต้อง

ฟังจากใคร บรรลุด้วยตนเองแต่สาวกต้องฟังพระธรรมจึงจะได้บรรลุในชาติสุดท้ายครับ

เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ ผู้เพียรอบรมปัญญาในกาลก่อน [ปุพพโยคาวจรสูตร ]

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
petcharath
วันที่ 5 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ