การขอพร
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  2 เม.ย. 2552
หมายเลข  11862
อ่าน  955

  นางวิสาขามิคารมาตาทูลขอประทานพร ๘ ประการต่อพระผู้มีพระภาค   พรที่ขอ คือขอให้ได้โอกาสที่จะได้ทำกุศล   สหายธรรมทุกๆ ท่าน ท่านเคยขอพรในโอกาส

พิเศษเช่น  ในวันเกิด  วันขึ้นปีใหม่บ้างไหมค่ะ ?  พรที่ท่านขอคืออะไรค่ะ ?  ท่านขอ

จะได้โอกาสที่จะได้ทำกุศลเหมือนท่านวิสาขามิคารมาตา   หรือขอหวังที่จะได้รับพรขอให้ได้ลาภ  ยศ  สรรเสริญค่ะ  ขอเชิญร่วมสนทนาค่ะ

 ...............................

 


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอฟังด้วยคนครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 2 เม.ย. 2552
 
  ความคิดเห็น 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ข้าพเจ้า ขอมีโอกาส ได้ศึกษาพระสัทธรรม ทุกๆ ชาติ ที่ได้เกิดในสุคติภูมิ.

 
  ความคิดเห็น 4  
 
hadezz
วันที่ 2 เม.ย. 2552

แต่ก่อนเคยคิดว่าปัญญาที่เฉียบแหลม  เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปในทุกที่  ไม่มีใครสามารถ

ลัก หรือทำอะไรใดๆ แก่เราไม่ได้

  ได้ยินมาว่า   มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน   ไปไหนมาไหนก็สามารถเอา

ตัวรอดได้  ในยามคับขัน ขอบอกว่าเป็นความคิดแบบเก่าๆ อยู่มาก   แต่ตอนนี้ได้มี

มุมมองความคิดเพิ่มมาอีกคึอเรื่องของคุณธรรม  นอกจากมีปัญญาแล้วต้องมีคุณธรรม

หรือกุศลรู้สึกว่าจะห่างไกลกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ะ  แต่ก็พยายามไม่ละความเพียร

เท่าที่จะทำได้   ขออนุโมทนาเจ้าของกระทู้ที่ได้ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

แม้ปัญญาอันน้อยนิดที่พึงแสดงถึงเจตจำนงค์ของดิฉันบ้าง    แม้ในบางขณะที่ดิฉันได้เห็น  ได้ยินเรื่องราวต่างๆ ในข้อความที่ได้อ่านได้ฟังได้ศึกษามาจากในเว็ปนี้ตั้งแต่

ได้สมัครเป็นสมาชิกในบ้านธัมมะ  จึงได้รู้ว่าปัญญาและคุณธรรม ต้องสั่งสมกันมานาน

หลายภพหลายชาติอยู่น่ะ  และยินดีที่ได้ติดตามอ่าน  ฟัง  ศึกษา  ทุกกระทู้ทุกความ

เห็นของทุกท่าน 

  ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ  

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาในกุศลผู้ตั้งกระทู้และคุณ hadezz ที่มีความเข้าใจถูกขึ้น ปัญญาเป็นเรื่องการอบรมและอาศัยระยะเวลานาน ซึ่งมีคำพูดหนึ่งในพระไตรปิฎกที่ชวนให้คิดได้ดีคือ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 605


การไม่เริ่มยังประเสริฐกว่าการเริ่มไม่ดี. 

   ดังนั้นการไม่เริ่มในหนทางที่ผิดประเสริฐกว่าการเริ่มด้วยความเห็นผิด   เริ่มด้วย

เห็นถูกประเสริฐกว่าการไม่เริ่มและเริ่มด้วยหนทางผิด  ซึ่งการเปลี่ยนจากความเห็นผิด

มาเป็นเริ่มมีความเห็นถูกขึ้นก็ด้วยอาศัยการฟังพระธรรมอบรมปัญญานั่นเอง ซึ่งขณะที่

กำลังเข้าใจ ปัญญาเจริญขึ้นก็ชื่อว่าให้พรตัวเองที่ประเสริฐที่สุดครับ ขออนุโมทนา

 เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ....ทุกท่านคิดจะให้พรตัวเองหรือยัง ? พร คือ ความตั้งใจที่จะทำกุศล อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
คุณ
วันที่ 2 เม.ย. 2552
สาธุค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
choonj
วันที่ 3 เม.ย. 2552

   เวลาเข้าวัดอยู่ต่อหน้าพระธาตุหรือไปสถานที่ของชาวพุทธ ก็กราบลงแล้วก็พูดว่า

  ขอให้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 4 เม.ย. 2552

เหตุย่อมสมควรแก่ผล

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 เม.ย. 2552
พร  หมายถึงสิ่งที่ประเสริฐ  คือการได้ทำความดีทุกประการในบุญ 10 อย่างค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 4 เม.ย. 2552

ผมเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่า การขอพร หรือ การขอให้ได้ในสิ่งที่ประเสริฐนั้น จริงๆ แล้ว การขอนั้น ทำไม่ได้ แต่พรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ดีเป็นกุศล ซึ่งหากขอกันได้ ให้กันได้ เราคงมานั่งขอกัน ง่ายกว่าทำเองเยอะเลย

จริงๆ แล้ว การขอพร คือ การขอโอกาสเพื่อทำความดีทำกุศล

การขอพรจากผู้อื่น คือ การขอให้ท่านให้โอกาสเราทำความดี เพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ดี

สิ่งที่ประเสริฐ

ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ คือ การขอโอกาสจากท่านเพื่อให้เราได้ปรนนิบัติรับใช้ ทำความดีต่อท่าน ขอโอกาสนำสิ่งที่ดีมาสู่ท่าน เพื่อให้พรอันประเสริฐจากความกตัญญูบังเกิดแก่เรา

ขอพรจากผู้ที่มีคุณธรรม ก็เพื่อขอให้ท่านให้โอกาสแก่เรา ได้ทำความดีต่อท่านเช่นกัน แต่ที่สำคัญคือการขอโอกาสให้ท่านได้ชี้นำทางแห่งปัญญา เพื่อที่เราจะได้ประพฤติปฎิบัติอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเป็นพรอันประเสริฐที่สุด

ดั่งที่ท่านอาจารย์สุจิตน์ท่านได้ให้พรอันประเสริฐ คือ โอกาสที่จะได้รับฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ ทั้งคอยชี้แนะ ชี้นำให้เราได้เข้าใจ ให้เราได้เกิดปัญญา นั้นเอง

และที่สำคัญที่สุด การขอพรให้แก่ตัวเอง คือ ให้โอกาสตัวเองในการทำความดี ทำกุศล เพื่อให้พรบังเกิดแก่เรา หากเราไม่ให้โอกาสตัวเอง ก็เท่ากับไม่รับพรให้แก่ตัวเองนะครับ

 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์และคณะวิทยากร รวมทั้งท่านผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ธรรมะทุกท่าน ที่ให้พรอันประเสริฐและยิ่งใหญ่นี้ครับ

 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
เบน
วันที่ 5 เม.ย. 2552

การมีโอกาสได้พบ  สัตบุรุษ  ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร  ได้สอบถามทำให้

เป็นผู้มีความเห็นตรง เป็นพรอันประเสิรฐ  ขออนุโมทนา  สาธุ  สาธุ  สาธุ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
pornpaon
วันที่ 5 เม.ย. 2552

พร คือโอกาสอันใดที่จักเป็นไป

ในการเจริญกุศลทุกประการ

ในการอบรมเจริญความเห็นถูกความเข้าใจถูกในพระสัทธรรม

ขอพรอันนั้น ข้าพเจ้าอย่าได้พลาดเลย

ตลอดภพนี้และในสัมปรายภพ

จนกว่าจักถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์นั้น

เทอญ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาทุกๆ ท่าน  และขออนุโมทนาคุณจักรกฤษณ์ด้วยค่ะ  ในโอกาสพิเศษ

เช่นวันเกิดของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  พวกเราทั้งหลายต่างระลึกถึง

พระคุณของท่าน  ได้นำดอกไม้บูชาท่าน  ท่านจะให้พรว่า 

ขอให้มีกุศลทุกประการค่ะ 

 

กราบขออนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
คุณ
วันที่ 16 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 15  
 
suwit02
วันที่ 18 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
sukchit
วันที่ 22 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
02 468 0239
Copyright ©
www.dhammahome.com