กิเลส
 
ธีรวุฒิ
วันที่  2 เม.ย. 2552
หมายเลข  11866
อ่าน  1,312

เรียนถาม...ว่า  กิเลสคืออะไรครับ?  ที่กล่าวว่าละกิเลส  หมายถึงละอะไรครับ?


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 เม.ย. 2552
ขอเชิญคลิกอ่านที่  กิเลสหมายถึงอะไร 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
choonj
วันที่ 3 เม.ย. 2552

  กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตที่ติดข้องในกุศลหรืออกุศล   ก่อนที่จะละกิเลส ก็ต้องรู้ว่ากิเลสเกิดได้อย่างไร เมื่อไม่รู้ก็ละไม่ได้ ถึงรู้ก็ยังละยาก ต้องมีปัญญาที่ทำหน้าที่ละ  กิเลสเกิดขึ้นตามการสั่งสมที่มีกำลัง ถ้าการสั่งสมมีมากก็เรียกว่า กิเลสหนาปัญญาก็เลยทึบ เช่น ถ้าติตข้องคือโลภะมากๆ ก็จะเรียกร้องสิ่งที่ต้องการอยู่บ่อยๆ   ถ้าสั่งสมโทสะไว้มากก็จะโกรธบ่อยๆ เช่นเดียวกับมานะ ทิฏฐิ และอกุศลเจตสิกอื่นๆ    มีปัญญาเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เด็ดขาด ไม่เกิดอีก  ปัญญาควรเจริญรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 3 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 เม.ย. 2552

มารหมายถึงเครื่องกั้นความดี  มารมี 5 อย่างคือ

1.  กิเลสมาร  เช่น โลภะ โทสะ โมหะ  เป็นต้น

2.  ขันธมาร  คือ ขันธ์ 5 ที่เป็นภาระอย่างยิ่ง ต้องดูแล และได้รับความเดือดร้อนเพราะขันธ์ 5

3.  อภิสังขารมาร  คือ เจตนาเจตสิกที่เป็นไปในกุศลกรรมและอกุศลกรรม

4.  มัจจุมาร  คือ ความตาย 

5.  เทวบุตรมาร  หมายถึง เทวดาที่ขัดขวางไม่ให้ทำความดี

 
  ความคิดเห็น 5  
 
opanayigo
วันที่ 27 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 27 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 27 เม.ย. 2552

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 28 เม.ย. 2552

3.  อภิสังขารมาร   คือ เจตนาเจตสิก ที่เป็นไปใน กุศลกรรม และ อกุศลกรรม
............อนุโมทนาค่ะ...........

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ