เมื่อได้ศึกษา...เรื่องของสภาพธรรม
 
พุทธรักษา
วันที่  1 เม.ย. 2552
หมายเลข  11860
อ่าน  445

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำหรับเรื่องของ การเจริญสติปัฏฐาน ในชีวิตประจำวันหวังว่าท่านผู้ฟัง คงจะไม่ใจร้อน ยิ่งเห็น "อกุศลธรรม" ว่า มีมากมาย และ ละเอียด อย่างไรก็ยิ่งทราบว่า การอบรมเจริญสติปัฏฐาน เป็นเรื่องละเอียด และเป็นเรื่องที่จะต้องขัดเกลา อกุศลธรรม ทั้งหลาย ให้เบาบางลงไป เท่าที่ "สติ" จะระลึกรู้ ได้

ท่านผู้ฟัง จะเห็นได้ ว่า ความคิด ของแต่ละท่าน ต่างกันแม้ท่านผู้ฟัง จะมีจำนวนมากสักเท่าไรก็ตามชื่ออะไรบ้างก็ตาม ทั้งหมดเป็นเพียง "นามธรรม" และ"รูปธรรม" ซึ่ง เกิดขึ้น และ เป็นไป เพราะเหตุปัจจัย

สภาพ ของ โลภะ เป็น โลภะ

สภาพ ของ โทสะ เป็น โทสะ

สภาพ ของ ปัญญา เป็น ปัญญา

สภาพ ของ กุศล เป็น กุศล

สภาพ ของ อกุศล เป็น อกุศล

บางขณะ เป็น กุศลธรรม  

บางขณะ เป็น อกุศลธรรม

ทั้งหมด เป็น สภาพธรรม ที่เกิดดับ แต่ละขณะๆ ซึ่งเกิดขั้น แล้วดับไป ตามเหตุตามปัจจัย ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น "ชื่อ" ไม่สำคัญเท่ากับ "ลักษณะ"

"ลักษณะของสภาพธรรม" ที่เกิดขึ้น แต่ละขณะๆ แต่ละประเภทๆ ที่เป็น กุศลบ้าง เป็น อกุศลบ้าง ฯลฯ หมายความ ว่า เป็น "สภาพของจิต" ที่เกิดขึ้นและเป็นไป ตามเหตุตามปัจจัย ในขณะนั้นๆ

เพราะฉะนั้นเมื่อได้ศึกษา เรื่องของ "สภาพธรรม" แล้วก็จะทราบว่า สิ่งที่เคยยึดถือ ว่า เป็นตัวตน สัตว์ บุคคล ทั้งหมดนั้น เป็นแต่เพียง "ธรรม" แต่ละประเภทๆ ซึ่งเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทั้งสิ้น

แนวทางเจริญวิปัสสนาครั้งที่ ๖๐๒ บรรยาย โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ถอดเทป โดย คุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 2 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เบน
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
choonj
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ในแต่ละวันจิตที่เกิดหลัง เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส เป็นวิบาก ที่นี้ก็จะตามติดๆ มาทันที่คือ คิดนึก เป็นจิต กุศลหรืออกุศล เป็นเรื่องของสภาพธรรมที่เกิดสลับกันไปในวันๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย เราผู้ศึกษาธรรม มีสติระลึกรู้เท่าทันสภาพธรรมเหล่านี้และรู้ว่าเป็นเพียงรูปหรือนาม โดยไม่เห็นเป็นบัญญัติ สัตว์ บุคคล ตัวตน ก็จะได้ประโยชน์ในการศึกษาคือสติเจริญ เป็นการระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
hadezz
วันที่ 2 เม.ย. 2552

  ขออนุโมทนาค่ะ   

 
  ความคิดเห็น 6  
 
คุณ
วันที่ 3 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
opanayigo
วันที่ 5 เม.ย. 2552

ในชีวิตประจำวันจะสังเกตเห็นว่าอกุศลเกิดมากกว่ากุศลและมีกำลังมากกว่าด้วย

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornpaon
วันที่ 5 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pamali
วันที่ 22 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ