มั่นคงที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาต่อไป

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  16 มี.ค. 2552
หมายเลข  11637
อ่าน  2,951

เมื่อวานผ่านไปแล้ว พรุ่งนี้ยังไม่มาถึง วันนี้กำลังดำเนินไปอยู่ ในแต่ละวันๆ ที่ดำเนินไปนั้น ไม่มีใครช่วยเราได้เลย นอกจากว่าตัวเราจะสะสมการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกของตัวเราเอง เพิ่มพูนความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งๆ นั้นจะเต็มไปด้วยกิเลสนานาประการ ทั้งความติดข้องยินดีพอใจ ความโกรธขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจ ซึ่งเป็นปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งนั้น ก็คือ ความมั่นคง ที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาต่อไป เพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 16 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 17 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 17 มี.ค. 2552

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
choonj
วันที่ 17 มี.ค. 2552

ฟังธรรมก็ฟังไป กิเลสจะเกิดก็เกิดไป ฟังมากเข้าก็รู้มากขึ้น รู้ว่าเป็นกุศลอกุศล เป็นรูปเป็นนาม กิเลสที่เกิดก็เป็นเพียงสภาพธรรม เป็นธรรม การสังสมกิเลสก็น้องลง เมื่อไม่สังสมเพิ่งกำลังกิเลสก็น้องลง แล้วก็เมื่อไรก็เมื่อนั้น แต่ที่ยากก็คือกิเลสพาไปเพราะเขามีกำลังมาก การสังสมกิเลสก็มากขึ้นอีก แล้วเราก็เป็นอย่างนี้ การฟังจึงยังไม่พอ ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
h_peijen
วันที่ 17 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ruttikarn
วันที่ 12 ก.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ