สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  13 มี.ค. 2552
หมายเลข  11609
อ่าน  2,034

คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ (ซึ่งก็คือจิต เจตสิก รูป) เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งเกิดดับสืบต่อ

อย่างรวดเร็วมาก ชั่วลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดับแสนโกฎิขณะ จิตแต่ละขณะเกิดแล้ว

ดับทันทีไม่หวนกลับมาอีกเลย จึงไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงลักษณะ

สภาพธรรมเท่านั้นที่เป็นไปแต่ละอย่างไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้น จึงเป็นอนัตตาค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 13 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธารธรรม
วันที่ 14 มี.ค. 2552

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 14 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
sumek
วันที่ 16 เม.ย. 2552

เมื่อสติเกิดขึ้นจึงรู้ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ