สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  13 มี.ค. 2552
หมายเลข  11609
อ่าน  1,598

  คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ(ซึ่งก็คือจิต เจตสิก รูป) เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย   ซึ่งเกิดดับสืบต่อ

อย่างรวดเร็วมาก  ชั่วลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดับแสนโกฎิขณะ  จิตแต่ละขณะเกิดแล้ว

ดับทันทีไม่หวนกลับมาอีกเลย จึงไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงลักษณะ

สภาพธรรมเท่านั้นที่เป็นไปแต่ละอย่างไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้น  จึงเป็นอนัตตาค่ะ 

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 13 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธารธรรม
วันที่ 14 มี.ค. 2552

  อนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 14 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
sumek
sumek
วันที่ 16 เม.ย. 2552

เมื่อสติเกิดขึ้นจึงรู้  สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ