สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ
โดย ธรรมทัศนะ  13 มี.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 11609

คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะ (ซึ่งก็คือจิต เจตสิก รูป) เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งเกิดดับสืบต่อ

อย่างรวดเร็วมาก ชั่วลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดับแสนโกฎิขณะ จิตแต่ละขณะเกิดแล้ว

ดับทันทีไม่หวนกลับมาอีกเลย จึงไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงลักษณะ

สภาพธรรมเท่านั้นที่เป็นไปแต่ละอย่างไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้น จึงเป็นอนัตตาค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะความคิดเห็น 1    โดย suwit02  วันที่ 13 มี.ค. 2552

สาธุ


ความคิดเห็น 2    โดย ธารธรรม  วันที่ 14 มี.ค. 2552

อนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย pornpaon  วันที่ 14 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย Komsan  วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 5    โดย paderm  วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 6    โดย sumek  วันที่ 16 เม.ย. 2552

เมื่อสติเกิดขึ้นจึงรู้ สาธุ


ความคิดเห็น 7    โดย pamali  วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย chatchai.k  วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ