การเกิดเป็นบุรุษ [มหานาทกัสสปชาดก]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  25 ก.พ. 2552
หมายเลข  11354
อ่าน  3,419

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค3 - หน้าที่ 271

หม่อมฉันเกิดเป็นบุตรนายช่างทองในแคว้นมคธ ราชคฤห์ มหานคร กระหม่อมฉันได้คบหาสหายผู้ลามก ทำบาป กรรมไว้มาก เที่ยวคบชู้ภรรยาของชายอื่นเหมือนจะไม่ตาย

กรรมนั้นยังไม่ให้ผล เหมือนไฟอันเถ้าปกปิด กระหม่อมฉัน

จุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแล้ว ต้องหมกไหม้ อยู่ในโรรุวนรก

สิ้นกาลนานเพราะกรรมของตน กระหม่อมฉันได้ระลึกถึงทุกข์

ที่ได้เสวยในนรกนั้น ไม่ได้ความสุขเลย กระหม่อมฉันยังทุกข์

เป็นอันมาก ให้สิ้นไปในนรกนั้นนานปี แล้วเกิดเป็นลา ถูก

เขาตอนอยู่ในภิณณาคตนคร. ฯลฯ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นโคนั้นแล้ว มาบังเกิดเป็น

กระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชชี จะได้เกิด

เป็นมนุษย์ยากจริงๆ นั่นเป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อม

ฉันคบชู้ภรรยาผู้อื่น ฯลฯ ชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆ ชาติไป ก็พึงเว้น ภรรยาผู้อื่นเสีย เหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นจาก

เปือกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆ ชาติไป ก็พึง

ยำเกรงสามี เหมือนนางเทพอัปสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรง

พระอินทร์ ฉะนั้น ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศและสุขอัน

เป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปทั้งหลาย ประพฤติแต่สุจริตธรรม ๓ อย่าง

สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกาย วาจา ใจ ฯลฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 4 มี.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ