จิตและเจตสิก
 
นกขมิ้น
วันที่  24 ก.พ. 2552
หมายเลข  11341
อ่าน  560
อยากทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจิตและเจตสิก

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.พ. 2552
 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.พ. 2552

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  สภาพธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง   เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว   ไม่พ้นไปจากนามธรรม  กับรูปธรรม กล่าวคือ  จิต กับ เจตสิก  เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์   (นิพพาน ก็เป็นนามธรรมแต่เป็นนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์)   รูปทุกรูป เป็นรูปธรรม   ไม่สามารถรู้อะไรได้เลย หรือจะกล่าวประมวลให้สั้นๆ ว่า เป็นธรรม  เป็นธาตุแต่ละอย่างๆ  ก็ได้ ชีวิตของแต่ละที่ดำเนินไปในแต่ละวันๆ  เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะๆ   ไม่มีขณะไหนเลยที่ว่างเว้นจากจิต  แต่เมื่อกล่าวถึงจิตก็ต้องหมายรวมถึงเจตสิก  ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิต ดับพร้อมกับจิต  รู้อารมณ์เดียวกันกับจิต และอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิต  ด้วยจิตเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์  เจตสิกเป็นสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิต (มีจิตโดยไม่มีเจตสิก ไม่ได้ หรือ มีเจตสิก โดยไม่มีจิต ก็ไม่ได้)  จิตจึงแตกต่างกันเป็นประเภทต่างๆ มากมาย  ก็เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย การฟังพระธรรม การศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน จุดประสงค์ก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่า เป็นธรรม  ไม่ใช่เรา เพราะหาความเป็นเรา  หาความเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลในสภาพธรรมไม่ได้เลย  ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ ครับ  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 25 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ