ถามเรื่องโพธิสัตว์
 
yoyo
วันที่  24 ก.พ. 2552
หมายเลข  11345
อ่าน  516

คำว่า "โพธิสัตว์" เป็นพระหรือเปล่าครับ  มีคนเขาว่าเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นโพธิสัตว์

ถ้าใช่ ก็แสดงว่าเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นพระด้วยใช่หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ก.พ. 2552

ขอเชิญคลิกอ่าน....

พระโพธิสัตว์คืออะไร

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธรณ์__ภควลีธร
ธรณ์__ภควลีธร
วันที่ 25 ก.พ. 2552

 สาวกโพธิสัตว์ ๑  ปัจเจกโพธิสัตว์ ๑  สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ ๑  ต่างกันอย่างไร 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ก.พ. 2552

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 สาวกโพธิสัตว์  คือผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยตัวเองแต่ต้องฟังพระธรรมจึงจะได้ตรัสรู้

 ปัจเจกโพธิสัตว์ คือผู้ที่ตรัสรู้ดับกิเลสได้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่สามารถแสดงธรรม    ให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้  สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ คือผู้ที่ตรัสรู้ดับกิเลสได้ด้วยพระองค์เองและสามารถแสดง ธรรมให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้   อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ก.พ. 2552

พระโพธิสัตว์  บางชาติก็เป็นดาบส  บางชาติก็เป็นคนธรรมดา เป็นคฤหัถส์ เช่น

ชาติที่เป็นพระเวสดร  ชาติที่เป็นมโหสถ  ชาติที่เป็นพระเจ้าเนมิราช  เป็นต้นค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ