เป็นกุศลจิต จะคิดด้วยความแยบคาย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  3 ก.พ. 2552
หมายเลข  11103
อ่าน  1,573

ข้อความบางตอนจากการสนทนาธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

การคิดเรื่องธรรมดีกว่าคิดเรื่องอื่น แต่ที่ดีกว่าต้องหมายความว่า เป็นกุศลจิตขณะที่คิด  ถ้าสติปัฎฐานเกิดสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะที่ต่างกันของกุศลจิต  และอกุศลจิตได้  ถ้าเป็นกุศลจิตจะคิดด้วยความแยบคาย  ค่อยๆ พิจารณาหาเหตุผลว่าจะเป็นอย่างนี้  ถูกต้องสมบูรณ์ไหม  หรือว่ายังอาจจะยังขาดเหตุผลบางประการซึ่งต้องศึกษาจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้ประกอบอีก เพื่อที่จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้น ในขณะที่ไตร่ตรองธรรมโดยละเอียดรอบคอบอย่างนั้น ขณะนั้นเป็นกุศล แต่ถ้าคิดแล้วงง  แล้ววุ่นวาย  ขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศล คิดแล้วก็เหนื่อย ไม่ใช่การไตร่ตรองพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลด้วยความรอบคอบ  ด้วยความแยบคาย


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 3 ก.พ. 2552

สาธุ  ขอเชิญอ่าน ...


11091 คุณเคยโดนหลอกแล้วไม่รู้ตัวรึเปล่าคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 3 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาครับ เป็นข้อความที่ตรงใจในวันนี้เหลือเกินครับ เป็นประโยชน์มาก

ขอขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 4 ก.พ. 2552

ในขณะที่ไตร่ตรองธรรมโดยละเอียดรอบคอบอย่างนั้น ขณะนั้นเป็นกุศล เป็นโยนิโสมนสิการ พระพุทธองค์ได้กล่าวถึง “โยนิโสมนสิการ” ไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นองค์ (องคคุณ) อื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นองค์ภายในของภิกษุผู้ยังศึกษา ผู้ยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผล ปราถนาธรรมอันเกษม จากโยคะอันยอดเยี่ยม อันเป็นองค์ที่มีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย”

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม ...

โยนิโสมนสิการ 

ขอเรียนถามเรื่องการทำโยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวัน

โยนิโสมนัสสิการ ต่างกับ อโยนิโสมนัสสิการ อย่างไร

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 4 ก.พ. 2552

กุศล...ละเอียด แยบคาย

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ก.พ. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขณะที่เบาด้วยความเข้าใจพระธรรมเป็นกุศลจิต  ด้วยความแยบคายที่เกิดจากการเข้าใจพระธรรม  ขณะใดที่หนักเพราะศึกษาเพื่อเหตุอื่น ไม่ใช่เพื่อละหรือเพื่อขัดเกลาก็ย่อมวุ่นวาย หนักด้วยอกุศล ด้วยความไม่แยบคาย  ศึกษาธรรมเพื่อรู้จักตัวธรรมเพื่อละความไม่รู้และขัด เกลากิเลส จึงเป็นเรื่องเบาครับ  คิดเรื่องธรรม แต่จิตเป็นอะไร ?

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ก.พ. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การศึกษาพระธรรม  เป็นเรื่องที่เบาสบาย  ไม่หนัก  ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆ   ขณะที่เข้าใจ เป็นปัญญา  เป็นกุศล ไม่เอนเอียงไปในอกุศล  ย่อมเบาสบาย  ไม่หนักเหมือนอกุศล โดยเป็นผู้ตั้งจิตไว้ชอบ ในการศึกษาพระธรรมว่าไม่ไช่เพื่ออย่างอื่น  ถ้าศึกษาเพื่อลาภ  สักการะ  และการสรรเสริญ  หรือแม้กระทั่งเพื่อความเป็นผู้เก่ง   รู้ชื่อเยอะๆ จะได้พูดคุยโอ้อวดได้กับบุคคลอื่น  อย่างนี้   ไม่ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งจิตไว้ชอบในการศึกษาพระธรรม  แต่ศึกษาพระธรรม  สะสมความเข้าใจถูก  เห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ  เข้าใจตามกำลังปัญญาของตนเอง และที่สำคัญ รู้เพื่อขัดเกลากิเลสอกุศลที่มีอย่างมากมายในจิตใจ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Komsan
วันที่ 5 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
hadezz
วันที่ 10 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 10  
 
opanayigo
วันที่ 5 มี.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ :)

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ