เป็นกุศลจิต จะคิดด้วยความแยบคาย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  3 ก.พ. 2552
หมายเลข  11103
อ่าน  1,456

ข้อความบางตอนจากการสนทนาธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

     การคิดเรื่องธรรมดีกว่าคิดเรื่องอื่น  แต่ที่ดีกว่าต้องหมายความว่า  เป็นกุศลจิตขณะที่คิด  ถ้าสติปัฎฐานเกิดสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะที่ต่างกันของกุศลจิต  และอกุศลจิตได้  ถ้าเป็นกุศลจิตจะคิดด้วยความแยบคาย  ค่อย ๆ พิจารณาหาเหตุผลว่าจะเป็นอย่างนี้  ถูกต้องสมบูรณ์ไหม  หรือว่ายังอาจจะยังขาดเหตุผลบางประการซึ่งต้องศึกษาจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้ประกอบอีก  เพื่อที่จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้น  ในขณะที่ไตร่ตรองธรรมโดยละเอียดรอบคอบอย่างนั้น  ขณะนั้นเป็นกุศล  แต่ถ้าคิดแล้วงง  แล้ววุ่นวาย  ขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศล  คิดแล้วก็เหนื่อย  ไม่ใช่การไตร่ตรองพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลด้วยความรอบคอบ  ด้วยความแยบคาย
................................................

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 ก.พ. 2552

สาธุ   ขอเชิญอ่าน
11091 คุณเคยโดนหลอกแล้วไม่รู้ตัวรึเปล่าคะ...  โดย happyindy

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 3 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาครับ เป็นข้อความที่ตรงใจในวันนี้เหลือเกินครับ เป็นประโยชน์มาก ขอขอบพระคุณครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 4 ก.พ. 2552

ในขณะที่ไตร่ตรองธรรมโดยละเอียดรอบคอบอย่างนั้น  ขณะนั้นเป็นกุศล  เป็นโยนิโสมนสิการ พระพุทธองค์ได้กล่าวถึง “โยนิโสมนสิการ” ไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นองค์ (องคคุณ) อื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นองค์ภายในของภิกษุผู้ยังศึกษา ผู้ยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผล ปราถนาธรรมอันเกษม จากโยคะอันยอดเยี่ยม อันเป็นองค์ที่มีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย”
เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมโยนิโสมนสิการ ขอเรียนถามเรื่องการทำโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการในชีวิตประจำวันโยนิโสมนัสสิการ ต่างกับ อโยนิโสมนัสสิการ อย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 4 ก.พ. 2552

กุศล...ละเอียด แยบคาย
ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ก.พ. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
     ขณะที่เบาด้วยความเข้าใจพระธรรมเป็นกุศลจิต  ด้วยความแยบคายที่เกิดจากการเข้าใจพระธรรม  ขณะใดที่หนักเพราะศึกษาเพื่อเหตุอื่น ไม่ใช่เพื่อละหรือเพื่อขัดเกลาก็ย่อมวุ่นวาย หนักด้วยอกุศล ด้วยความไม่แยบคาย  ศึกษาธรรมเพื่อรู้จักตัวธรรมเพื่อละความไม่รู้และขัด เกลากิเลส จึงเป็นเรื่องเบาครับ   คิดเรื่องธรรม แต่จิตเป็นอะไร ?
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ก.พ. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
     การศึกษาพระธรรม  เป็นเรื่องที่เบาสบาย  ไม่หนัก  ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริง ๆ   ขณะที่เข้าใจ เป็นปัญญา  เป็นกุศล ไม่เอนเอียงไปในอกุศล  ย่อมเบาสบาย  ไม่หนักเหมือนอกุศล โดยเป็นผู้ตั้งจิตไว้ชอบ  ในการศึกษาพระธรรมว่าไม่ไช่เพื่ออย่างอื่น  ถ้าศึกษาเพื่อลาภ  สักการะ  และการสรรเสริญ  หรือแม้กระทั่งเพื่อความเป็นผู้เก่ง   รู้ชื่อเยอะ ๆจะได้พูดคุยโอ้อวดได้กับบุคคลอื่น   อย่างนี้   ไม่ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งจิตไว้ชอบในการศึกษาพระธรรม  แต่ศึกษาพระธรรม  สะสมความเข้าใจถูก  เห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ   เข้าใจตามกำลังปัญญาของตนเอง   และที่สำคัญ รู้เพื่อขัดเกลากิเลสอกุศลที่มีอย่างมากมายในจิตใจ   ครับ                              
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Komsan
วันที่ 5 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
hadezz
วันที่ 10 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลทุกท่าน
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
opanayigo
วันที่ 5 มี.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ :)

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ