โยนิโสมนสิการ ต่างกับ อโยนิโสมนสิการ อย่างไร

 
wichai_a
วันที่  2 เม.ย. 2549
หมายเลข  1005
อ่าน  2,219

โยนิโสมนสิการ ต่างกับ อโยนิโสมนสิการ อย่างไร

อะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้โยนิโสมนสิการเกิดได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 2 เม.ย. 2549

โยนิโสมนสิการ เป็นกุศล อโยนิสมนสิการเป็นอกุศลการคบสัตบุรุษ การฟังธรรม เป็นต้น เป็นองค์ประกอบให้เกิดโยนิโสมนสิการ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
aiatien
วันที่ 4 เม.ย. 2549

ช่วยกรุณาแนะนำวิธีการทำโยนิโสมนสิการด้วยครับ ขอขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aiatien
วันที่ 4 เม.ย. 2549
ช่วยกรุณาอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างสติและการทำโยนิโสมนสิการ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
study
วันที่ 5 เม.ย. 2549

โยนิโสมนสิการเป็นขณะจิตที่เป็นกุศล ขณะใดที่จิตเป็นไปในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนาขณะนั้นเป็นโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่เรื่องการทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ขณะที่เป็นโยนิโสมนสิการมีสติเกิดร่วมด้วยเพราะเป็นกุศล

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อิคิว
วันที่ 3 มี.ค. 2550
วิธีการทำโยนิโสมนสิการไม่มี แต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโยนิโสมนสิการ มีการพิจารณาสภาพธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริง และประกอบด้วยปัญญาเป็นโยนิโส-มนสิการ การฟังธรรมะ การศึกษาธรรมะ เป็นโยนิโสมนสิการ การไม่หมกมุ่นในกามการไม่ทำตนให้เดือดร้อน เป็นโยนิโสมนสิการขอเจริญในธรรม
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Komsan
วันที่ 5 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ