ธัมมะและธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่  13 ม.ค. 2552
หมายเลข  10902
อ่าน  287

 ธัมมะมิใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา ตามที่ฟังมา แต่ในความเป็นจริง ก็ยังเป็นตัวเราทั้งหมด ด้ามมีดนี้สึกกร่อนยากจริงนะคะ ขออนุโมทนาในเมตตาจิตที่อาจารย์สุจินต์กรุณาบรรยยายธรรมมานานนับปี ฟังมาแล้ว 10 กว่าปีต้นๆ ด้ามมีดยังไม่รู้สึกกร่อน


  ความคิดเห็น 1  
 
ป้าจาย
ป้าจาย
วันที่ 15 ม.ค. 2552
ถ้ายังมีตัวตนของเราอยู่ ก็จะยังคงจดจ้อง ว่าเมื่อไร ด้ามมีดจะสึก หรือ คอยสังเกตว่า ด้ามมีดสึกหรือยัง จะรู้ว่า ด้ามมีดสึก ก็ต่อเมื่อ มีปัญญารู้ ว่าไม่ใช่ตัวเรา เป็นแต่สภาพธรรมเท่านั้น
 
  ความคิดเห็น 2  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 28 ส.ค. 2556

แต่ไม่ไร้ผล เมื่อฟังมา 10 กว่าปี เริ่มเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อสติเกิดแว็บ พอรู้ได้ แต่เมื่อเทียบกับอกุศลที่เกิด โดยอาศัยทวารทั้ง 6 แล้ว ถือว่าสติเกิดน้อยที่สุดใน 1 วัน แต่ก็แว่วเสียง อ.สุจินต์ สอนมาว่า เมื่อเหตุคือ การฟังยังไม่พอ สติ ก็ยังไม่พร้อมที่เกิด

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ