โสภณสาธารณเจตสิกเกิดกับโสภณจิตทุกดวง

 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 ม.ค. 2552
หมายเลข  10880
อ่าน  1,695

โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง เกิดกับโสภณจิตดังนี้ ...

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง ทั้งกุศลจิตวิบากจิต กิริยาจิต กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ