โสภณสาธารณเจตสิกเกิดกับโสภณจิตทุกดวง
โดย บ้านธัมมะ  10 ม.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 10880

โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง เกิดกับโสภณจิตดังนี้ ...

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง ทั้งกุศลจิตวิบากจิต กิริยาจิต กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขปความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ