กีฬาตกปลา
 
ภัทรภร
วันที่  27 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10777
อ่าน  2,340

กีฬาประเภทนี้เป็นอกุศลหรือเปล่ามีการโฆษณาขายอุปกรณ์ตามทีวีทั้งไทยและต่างประเทศ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 28 ธ.ค. 2551
การแข่งขันกีฬาทุกประเภทส่วนใหญ่เป็นไปกับอกุศลจิตอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกีฬาตกปลา ทำให้ปลาตาย เป็นอกุศลกรรมด้วยครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

การฆ่าสัตว์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ที่มีคุณ หรือสัตว์ที่ไม่มีคุณ หรือ ทำด้วยความจำเป็นเพราะเป็นอาชีพ เป็นอกุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2552 09:17 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  
     อกุศลคือสภาพธรรมที่ไม่ดีแต่อกุศลก็มีหลายระดับ  อกุศลจิตที่เพียงเกิดขึ้นในใจแต่  ไม่เป็นเหตุปัจจัยที่ต้องไปอบายภูมิและอกุศลกรรมที่ล่วงออกมาทางกาย วาจา แต่ก็ยังไม่เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิและอกุศลกรรมที่มีกำลังล่วงออกมาทางกาย  วาจา และครบองค์ของกรรมจนสามารถเป็นเหตุปัจจัยให้ไปอบายภูมิ
    ในชีวิตประจำวันก็มีทั้งคิดในใจแต่ไม่แสดงออกมาทางกาย วาจา เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตบ้างซึ่งอกุศลจิตที่เกิดขึ้น เช่น คิดโกรธผู้อื่น คิดชอบสิ่งนั้น สิ่งนี้ เป็นอกุศลจิตแต่ไม่เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิคือไม่เป็นอกุศลกรรม  ส่วนบางครั้งเมื่อคิดเป็นอกุศลแล้วก็แสดงออกทางกาย วาจาแต่ยังไม่รุนแรงถึงขนาดฆ่าสัตว์นั้น เป็นอกุศลกรรมแต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องไปอบายภูมิ แต่บางครั้งเมื่ออกุศลมีกำลังก็คิดแล้วแสดงออกมาทางกาย วาจาจนเป็นเหตุให้ฆ่าย่อมเป็นอกุศลกรรมซึ่งกรรมนั้นย่อมเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิได้ครับ จะเห็นได้ว่าอกุศลมีหลายระดับครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2552 09:21 น.

ดังนั้นในกรณีของการตกปลาจะเห็นได้ว่าต้องแยกเป็นขณะจิตไป ขณะที่เตรียมจะฆ่า เช่น เตรียมเบ็ด เตรียมอุปกรณ์ก็มีอกุศลจิตเกิดอยู่แล้วแต่ยังไม่สำเร็จการฆ่า(ปลาตาย)ก็ยังไม่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิครับ  เมื่อไหร่สัตว์ตายเพราะมีเจตนาฆ่า  เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมอันเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิครับ ขออนุโมทนา
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2552 17:48 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 10 ม.ค. 2552 13:13 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Komsan
วันที่ 14 พ.ย. 2556 17:45 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ