Print 
อัตถบัญญติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  24 พ.ย. 2551
หมายเลข  10493
อ่าน  2,389

     อตฺถ (ความหมาย, วัสดุ, สิ่งของ) + ปญฺญตฺติ (รู้โดยประการต่าง ๆ) การรู้ความหมายของสภาพธรรมจากสัณฐานที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หมายถึง สิ่งที่ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์ แต่เป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้น จากการที่รู้อารมณ์ทางทวารต่าง ๆ เช่น เห็นสีแล้วคิดถึง รูปร่างสัณฐานที่เป็นเนินดินหรือเนินหิน แล้วรู้ความหมายว่า คือภูเขา หรือได้ยินเสียงดังซู่ ๆ แล้วก็รู้ว่าเป็นน้ำตกที่ดัง หรือได้กลิ่นเหม็นทางจมูกแล้วก็รู้ว่าเป็นอุจจาระที่เหม็น หรือสัมผัสถูกความเย็น แล้วก็รู้ว่าเป็นก้อนน้ำแข็ง เป็นต้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 24 พ.ย. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ