Print 
อัปปนาวิถี
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 พ.ย. 2551
หมายเลข  10541
อ่าน  2,844

     อปฺปนา (ความแนบแน่น) + วีถิ (แนวทาง, ทางเดิน) ทางเดินของจิตที่ถึงความแนบแน่น หมายถึง วิถีจิตทางมโนทวารซึ่งพ้นจากกามวิถี พ้นจากกามอารมณ์ และมีอัปปนาจิตเกิดด้วยมีลำดับเป็นไปคือ ภวังค์   ภวังคจลนะ  ภวังคุปัจเฉทะ   มโนทวาราวัชชนะ  บริกรรม  อุปจาระ  อนุโลม โคตรภูฌานจิต  ฌานจิต  ภวังค์   

      นี้เป็นโลกียอัปปนาวิถี ขณะที่เป็นฌานจิตเท่านั้นจึงเป็นอัปปนาจิต ส่วนวิถีจิตนอกนี้เป็นกามาวจรจิต ถ้าเป็นโลกุตรอัปปนาวิถี มัคคจิต ๑ ขณะ และผลจิต ๒ หรือ ๓ ขณะ จะเกิดต่อจากโคตรภู มัคคจิตและผลจิตเท่านั้นที่เป็นอัปปนาจิต


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 4 ธ.ค. 2551

สาธุ                   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 19 พ.ย. 2553 15:53 น.

Anumotana ka

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ