Print 
อัณฑชะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  24 พ.ย. 2551
หมายเลข  10491
อ่าน  3,673

     อณฺฑ (ไข่, ฟองไข่) + ช (กำเนิด, การเกิด) กำเนิดในฟองไข่ หมายถึง สัตว์ที่เกิดในครรภ์ที่ต้องอาศัยอยู่ในฟองไข่ก่อน ภายหลังออกจากท้องมารดามาแล้ว จึงออกจากไข่อีกครั้งหนึ่ง สัตว์ประเภทนี้จึงมีการเกิด ๒ ครั้ง เรียกว่า ทวิชาติ ได้แก่ สัตว์ปีก จำพวกนก เป็ด ไก่ สัตว์เลื้อยคลาน จำพวกงู จิ้งจก ตุ๊กแก สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำพวกปลา เต่า กบ เขียด เป็นต้น มนุษย์ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีประเภทที่เกิดในไข่เช่นกัน


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ