อสลักขณรูป
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10402
อ่าน  1,354

     อสลกฺขณ(ไม่มีลักษณะ)+รูป(รูป)รูปที่ไม่มีลักษณะ หมายถึง อสภาวรูป๑๐ รูป เพราะไม่มีสภาวะเป็นของตนเองจึงไม่มีลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาเป็นของตน แต่อสภาว-รูป หรืออสลักขณรูปก็เป็นสังขารธรรม เพราะอาศัยสลักขณรูปซึ่งมีลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อสลักขณรูปไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นและดับไป อสลัก-ขณรูปซึ่งอิงอาศัยสลักขณรูปจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไปด้วย 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 27 ม.ค. 2556 03:55 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ