อสลักขณรูป
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10402
อ่าน  1,337

     อสลกฺขณ (ไม่มีลักษณะ) + รูป (รูป) รูปที่ไม่มีลักษณะ หมายถึง อสภาวรูป ๑๐ รูป เพราะไม่มีสภาวะเป็นของตนเอง จึงไม่มีลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาเป็นของตน แต่อสภาว-รูป หรือ อสลักขณรูป ก็เป็นสังขารธรรม เพราะอาศัยสลักขณรูปซึ่งมีลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อสลักขณรูปไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นและดับไป อสลัก-ขณรูปซึ่งอิงอาศัยสลักขณรูปจึงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาไปด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 27 ม.ค. 2556 03:55 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ