อสังขาริก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10405
อ่าน  4,451

     อ (ไม่มี) + สงฺขาริก (การปรุงแต่ง, การชักชวน) ไม่มีการชักชวน หมายถึง สภาพของจิตที่มีกำลัง เมื่อจะกระทำสิ่งใด ไม่ต้องมีการชักชวนด้วยกาย หรือวาจาของบุคคลอื่น หรือชักชวนด้วยใจของตนเอง เพราะสภาพจิตมีกำลังที่จะกระทำสิ่งนั้น ๆ ด้วยความตั้งใจ เช่น ตั้งใจจะไปชมมหรสพ ถึงจะมีคนชักชวนหรือไม่ก็ต้องไปอยู่แล้ว ขณะนั้นเป็นโลภมูลจิตที่เป็นอสังขาริก หรือตั้งใจที่จะใส่บาตรด้วยศรัทธา ขณะที่ตั้งใจแล้วก็ไปใส่บาตรนั้น เป็นกุศลจิตที่เป็นอสังขาริก
     จิตที่เป็นอสังขาริกมีทั้ง ๔ ชาติ อกุศลอสังขาริกมีโทษมากกว่าอกุศลสสังขาริก กุศลอสังขาริก มีอานิสงส์มากกว่ากุศลสสังขาริก


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ