อสัญญสัตตาภูมิ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10406
อ่าน  5,068

     อสญฺญา (ไม่มีสัญญา) + สตฺตา (สัตว์) + ภูมิ (ที่อยู่) ที่อยู่ของสัตว์ที่ไม่มีสัญญา  หมายถึง สถานที่เกิดของบุคคลที่อบรมสมถภาวนาจนได้ปัญจมฌาน แต่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะไม่มีนามธรรมเพราะเห็นโทษว่า ความคิด ความวุ่นวาย ความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นได้เพราะมีนามธรรม จึงอบรมจิตให้สงบโดยเบื่อหน่ายต่อนามธรรม (สัญญาวิราคะ) เมื่อฌานไม่เสื่อมหลังจากที่ตายแล้ว  ทำให้มีรูปปฏิสนธิใน อสัญญสัตตาภูมิ ซึ่งเป็นรูปพรหมภูมิที่มีแต่รูปล้วน ๆ โดยที่ปราศจากนามธรรม เป็นภูมิที่มีขันธ์เดียวคือรูปขันธ์เท่านั้น
     ผู้ที่อยู่นอกพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่อบรมฌานที่เป็นสัญญาวิราคะ เพราะยังมีความเห็นผิด    และเห็นโทษของนามเท่านั้น ยังไม่เห็นโทษของรูป จึงยังมีความติดข้องในรูปอยู่ ไม่สามารถพ้นไปจากวัฏฏะได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 1 ก.ค. 2556 15:04 น.

รูป เป็นสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์ มีเพียงรูปอย่างเดียว ก็ไม่ต่างจากวัตถุ ต้นไม้ ใช่ไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ก.ค. 2556 13:15 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    อสัญญสัตตาพรหม   มีกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรม เพียง ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มของรูป ที่เป็นชีวิตนวกกลาป   เป็นกลุ่มของรูปที่รักษากัมมชรูปกลุ่มอื่น โดยเฉพาะชีวิตรินทียรูป ที่มีลักษณะรักษาสหชาตรูป     คือรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกัน  ให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้    เหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกอุบลฉะนั้น  ชีวิตรูปเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน คือเกิดจากกรรม จึงตามอนุบาลรักษากัมมชรูปที่เกิดพร้อมกันเท่านั้น  ทำให้รูปของสัตว์ที่มีชีวิตแตกต่างจากรูปของสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 26 ก.ค. 2556 17:54 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Kamakul
Kamakul
วันที่ 27 ก.พ. 2561 15:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ