อสังขตธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10403
อ่าน  3,481

     อสงฺขต (อันปัจจัยไม่กระทำแล้ว, ไม่ปรุงแต่งแล้ว) + ธมฺม (ธรรม) ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง หมายถึง พระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพที่เที่ยง เพราะปราศจากความแปรปรวน เปลี่ยนแปลง เป็นสุข เพราะไม่เกิด ไม่ดับ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ และเป็นอนัตตา เพราะเป็นสภาพธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร

  ที่ทรงแสดงว่า "นิพฺพานํ ปรมํ  สุขํ " (นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง) ความสุขในที่นี้ ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนา แต่หมายถึงความสุขที่เป็นความสงบระงับจากสังขารทั้งปวง เพราะว่าสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ความดับสิ้นสังขารทั้งปวงคือพระนิพพานจึงเที่ยงและเป็นสุข แต่ทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรม ต่างก็เป็นอนัตตา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ