อสังขตธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10403
อ่าน  3,559

     อสงฺขต(อันปัจจัยไม่กระทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้ว)+ธมฺม(ธรรม)ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง หมายถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพที่เที่ยงเพราะปราศจากความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสุข เพราะไม่เกิดไม่ดับทนอยู่ในสภาพเดิมได้และเป็นอนัตตาเพราะเป็นสภาพธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครnที่ทรงแสดงว่า"นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ"(นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง)ความสุขในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาแต่หมายถึงความสุขที่เป็นความสงบระงับจากสังขารทั้งปวง เพราะว่าสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ความดับสิ้นสังขารทั้งปวงคือพระนิพพานจึงเที่ยงและเป็นสุข แต่ทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมต่างก็เป็นอนัตตา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ