อรหัตตมรรคจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10318
อ่าน  2,144

อรหตฺต (ความเป็นผู้ไกลจากกิเลส)+ มคฺค(หนทาง)+จิตฺต(จิต) มรรคจิตที่ทำให้ผู้บรรลุเป็นผู้ไกลจากกิเลส หมายถึงมรรคจิตดวงที่ ๔ เรียกว่า"จตุตถมรรค" ทำให้กิเลสสังโยชน์ทั้งปวงที่เหลือจากการละของมรรค๓ เบื้องต้นถึงความสิ้นไปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ