อโยนิโสมนสิการ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10316
อ่าน  2,582

อโยนิโส (โดยไม่แยบคาย) + มนสิ (ในใจ) + การ (กระทำ)

การกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นอกุศลจิต และเจตสิกในขณะที่หลงลืมสติเป็นไปด้วยอกุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะนั้นเป็นอโยนิโสมนสิการ


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

   ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ