อโยนิโสมนสิการ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10316
อ่าน  2,255

อโยนิโส(โดยไม่แยบคาย)+มนสิ(ในใจ)+การ(กระทำ) การกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย หมายถึงสภาพธรรมที่เป็นอกุศลจิต และเจตสิกในขณะที่หลงลืมสติเป็นไปด้วยอกุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นเป็นอโยนิโสมนสิการ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

     ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ