อภิญญา ๖
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 พ.ย. 2551
หมายเลข  10285
อ่าน  8,571

     ฉฬภิญญา = ฉฬ (หก)+อภิ (ยิ่ง) + ญา (ความรู้) ความรู้ยิ่ง๖  อย่าง หมายถึงความรู้อย่างยิ่งยวด ซึ่งเป็นผลพวงจากการอบรมสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาได้แก่

๑.อิทธิวิธญาณ ความรู้ที่ทำให้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ได้เช่น ดำไปในดิน เดินไปบนน้ำ หรือเหาะไปกลางอากาศเป็นต้น
๒.ทิพยโสตญาณ ความรู้ที่ทำให้ได้ยินเสียงตามที่ต้องการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นในที่ไกล ในที่ลับ  หรือเสียงของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลาย
๓. เจโตปริยญาณ ความรู้ที่สามารถกำหนดรู้ใจของผู้อื่น ไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิด เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ทำให้สามารถย้อนระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นใครในชาติไหน แต่ละชาตินั้นได้ทำอะไรมาบ้าง มีญาติ พี่น้อง ตระกูลอาชีพเป็นอย่างไรบ้าง
๕. ทิพยจักษุญาณ ความรู้ที่ทำให้สามารถเห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น ไม่ว่ารูปในที่กำบัง รูปหลังกำแพง รูปในภูเขา หรือรูปอันเป็นทิพย์ของเทวดา เป็นต้น
๖.อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้อาสวกิเลสถึงความสิ้นไป

     อภิญญา๕  เบื้องต้น เกิดจากการอบรมสมถภาวนา และเป็นโลกียธรรม ส่วนอภิญญาที่  ๖   เกิดจากการอบรมวิปัสสนาภาวนา และเป็นโลกุตรธรรม  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 15 ม.ค. 2555

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ฉันไม่ใช่ผ
ฉันไม่ใช่ผ
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phoenix_cons
phoenix_cons
วันที่ 7 ต.ค. 2561

สาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ