อเนญชาภิสังขาร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 พ.ย. 2551
หมายเลข  10281
อ่าน  5,468

อนิญฺช (ไม่หวั่นไหว)+อภิ(ยิ่ง)+สงฺขาร (การปรุงแต่ง)

การปรุงแต่งอย่างยิ่งคือสภาพที่ไม่หวั่นไหว หมายถึง เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เป็นสภาพที่ปรุงแต่งอย่างยิ่ง คือให้ผลเป็นอรูปาวจรวิบากทำให้ปฏิสนธิเป็นอรูปพรหมบุคคล และเป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวต่ออกุศลนิวรณ์ เพราะอยู่ห่างไกลจากกามอารมณ์มาก

แม้รูปกรรมฐานก็ยังเห็นโทษว่าพึ่งพ้นมาจากกามจึงละรูปกรรมฐาน แล้วถือเอาอรูปกรรมฐานเป็นอารมณ์ อรูปาวจรจิตจึงเป็นจิตที่ประณีต และมีกำลังมากกว่า รูปาวจรจิต เพราะมีอารมณ์ที่ละเอียดกว่า แม้จะเป็นปัญจมฌานที่มีองค์ฌาน๒ คือ อุเบกขาและเอกัคคตาเหมือนกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ