อปราปริยเวทนียกรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 พ.ย. 2551
หมายเลข  10283
อ่าน  3,738

     อปร+อปริย(อื่นอีก ทีหลัง ต่อมา)+เวทนีย (อันบุคคลพึงเสวย)+กมฺม(เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ) กรรมอันบุคคลพึงเสวยในภพสืบต่อๆ ไป หมายถึง กรรมที่ให้ผลในชาติสืบต่อๆ ไปจากชาติหน้าคือตั้งแต่ชาติที่๓ จากชาติปัจจุบันที่ทำกรรมเป็นต้นไป ซึ่งได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่ทำกิจชวนะในขณะที่๒ ถึงขณะที่๖ รวม๕ ขณะ เมื่อชวนวิถีจิตเกิดขึ้นหลายวาระจนสำเร็จเป็นกุศลกรรมแล้ว ก็จะเก็บสะสมสืบต่อไปในจิตดวงต่อๆ ไป รอวันที่จะให้ผลเมื่อมีปัจจัยถึงพร้อม เจตนาในชวนจิตขณะที่๑ ของทุกวาระจะให้ผลในชาติปัจจุบัน ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลก็จะเป็นอโหสิกรรม คือไม่ให้ผลอีกต่อไป เจตนาในชวนจิตดวงที่๗ ของทุกวาระ ดวงใดดวงหนึ่งที่ได้โอกาสเป็นชนกกรรม ให้ผลนำปฏิสนธิในชาติหน้า(ชาติที่๒ จากชาติที่ทำกรรม) ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมเช่นกัน แต่เจตนาในชวนจิตขณะที่๒–๖ จะตามให้ผลตั้งแต่ชาติที่๓ เป็นต้นไป เมื่อได้โอกาสให้ผลเมื่อไรก็จะตามให้ผลทั้งเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิและให้ผลในปวัตติกาลด้วย ถ้ายังไม่ให้ผลตราบใด จะไม่มีการเป็นอโหสิกรรม จนกว่าจะถึงการปรินิพพาน


Tag  กรรม อปราปริยเวทนียกรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ