อบายภูมิ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 พ.ย. 2551
หมายเลข  10282
อ่าน  2,374

     อปาย (ปราศจากความเจริญ)+ภูมิ (ที่อยู่ ชั้น) สถานที่ปราศจากความเจริญ หมายถึง ภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์ที่ได้กระทำอกุศลกรรมไว้ เป็นสถานที่รับผลของกรรมชั่ว จึงมีแต่อนิฏฐารมณ์เป็นส่วนมาก อบายภูมิเป็นที่ปราศจากความเจริญ เพราะสัตว์ในอบายไม่สามารถอบรมเจริญปัญญาหรือ เจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นได้ อบายภูมิมี๔ คือ นรก๑ เปรต๑ อสุรกาย๑ สัตว์เดรัจฉาน๑   ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ