ฐิติสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญความตั้งอยู่ในกุศลธรรม วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2547


หมายเลข  6361
ปรับปรุง  3 ธ.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ