สัพพาสวสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2547


หมายเลข  6430
ปรับปรุง  27 ธ.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ