อภัพพสูตร ว่าด้วยธรรม 3 ประการมีอยู่ในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นในโลก 14 สิงหาคม 2547


หมายเลข  6336
ปรับปรุง  19 พ.ย. 2566


วีดีโอแนะนำ