โคตมสูตร ว่าด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 3 อย่าง วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2547


หมายเลข  6318
ปรับปรุง  10 พ.ย. 2566


วีดีโอแนะนำ