ปฐมโอวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2547


หมายเลข  6132
ปรับปรุง  5 ส.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ