วิมุตติสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ 5 ประการ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547


หมายเลข  6091
ปรับปรุง  16 ก.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ