กุมาปุตตเถรคาถา ว่าด้วยคาถาของพระกุมาปุตตเถระ วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2547


หมายเลข  6146
ปรับปรุง  22 ส.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ