เถรสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มาก วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547


หมายเลข  6077
ปรับปรุง  8 ก.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ