อุมมังคสูตร ว่าด้วยการผุดขึ้นของปัญญา วันที่ 20 ธันวาคม 2546


หมายเลข  6069
ปรับปรุง  5 ก.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ